M.D. Science Lab (Swiss Navy)

SWISS NAVY

http://www.mdsciencelab.com

Được thành lập vào đầu năm 1999, MD Science Lab, nhiệm vụ LLC đã được để mang lại sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và lối sống của sản phẩm sáng tạo và giá trị gia tăng cho thị trường cho các sản phẩm tiêu dùng tự nhiên Mỗi năm, kể từ khi thành lập của chúng tôi, MD Science Lab đã phát hành thành công sức khỏe tình dục mới và sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đạt được thị phần đáng chú ý quốc tế sản phẩm thành công, trong đó bao gồm Thụy Sĩ Hải quân trơn, Kem Viva và Max sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, đã thực hiện MD Science Lab là một câu chuyện thành công của Mỹ. Ngày nay, các sản phẩm của chúng tôi được bán tại chuỗi bán lẻ quốc gia và các cửa hàng đặc sản trong các Mỹ và tại hơn 48 quốc gia trên toàn thế giới