Stud 100 (Pound International Corporation)

https://www.stud100.com/

Không có tuyên bố sai lầm tại Công ty Cổ phần Quốc tế Pound! Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Và những gì bạn nhận được là các dịch vụ khách hàng tốt nhất và một sản phẩm cao cấp.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Pound có đam mê về chất lượng và an toàn được cấp phép STUD 100, được sản xuất tại một nhà máy được chứng nhận Anh Quốc các tiêu chuẩn y tế cao nhất và có một lịch sử an toàn vượt trội.

Từ năm 1970, STUD 100 phổ biến nhất trên thế giới cho nam giới. Đội ngũ chuyên dụng và chuyên nghiệp đã tập trung vào việc đáp ứng tất cả các quy định nghiêm ngặt được áp dụng đối với các sản phẩm Lidocaine. Các chuyên gia dịch vụ khách hàng đã có thể cung cấp cho sự chú ý không thể so sánh với các khách hàng trung thành đã thực hiện STUD 100 như là một thành công.