Sportsheets

https://www.sportsheets.com/

Sportsheets là một công ty do phụ nữ làm chủ, do phụ nữ điều hành, được thành lập vào thời điểm mà hầu hết các thương hiệu sản phẩm dành cho người lớn không tập trung vào niềm vui của phụ nữ.

Trong ba thập kỷ qua, Giám đốc điều hành và chủ sở hữu Julie Stewart đã dẫn dắt Sportsheets giành được nhiều giải thưởng và sự công nhận thương hiệu toàn cầu với văn hóa công ty hợp tác, hướng tới khách hàng. Xem sự sáng tạo và thành công ban đầu của Sportsheets là một cơ hội để thúc đẩy khám phá tình dục và sức khỏe của phụ nữ, Julie vẫn tập trung vào mong muốn và hạnh phúc hoàn chỉnh của phụ nữ và các thị trường chưa được phục vụ khác.

Các sản phẩm trang phục thể thao được sản xuất bằng vật liệu an toàn cho cơ thể và được thiết kế với sự thoải mái và chất lượng.