Leading Edge Health

https://www.leadingedgehealth.com/

Leading Edge Health là công ty đứng sau dòng sản phẩm VigRX®. Chúng tôi bắt đầu công ty nhỏ ở Canada này, có trụ sở tại Victoria, British Columbia với tầm nhìn: tạo ra các chất bổ sung tự nhiên chất lượng cao với các công thức được nghiên cứu khoa học tốt nhất đã được chứng minh là giúp đàn ông sống tốt hơn, trong công việc, trong phòng ngủ và những nơi khác mà đàn ông muốn tỏa sáng.