Doc Johnson

https://www.docjohnson.com

Được thành lập tại Bắc Hollywood, California vào năm 1976, thương hiệu sản phẩm giải trí mang tính biểu tượng của Mỹ, Doc Johnson luôn là một nhà cải tiến. Khi Người sáng lập kiêm Chủ tịch Ron Braverman mua lại một công ty sản xuất hàng cao su nhỏ và biến nó thành một nhà cung cấp "thuốc hỗ trợ hôn nhân" hơn 40 năm trước, tầm nhìn của ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập ngành công nghiệp mới dành cho người lớn trị giá 15 tỷ đô la mỗi năm ngày nay.