Blush Novelties

Blush Novelties

http://blushnovelties.com/

Blush Novelties là nhà sản xuất đồ chơi dành cho người lớn phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ và đang tái phát minh những cách mà đồ chơi dành cho người lớn được bán.

Bao bì và tác phẩm nghệ thuật đều trong sạch, đầy màu sắc và thân thiện với nữ giới trong khi các sản phẩm cung cấp thêm nhiều tính năng và chức năng cho đồng USD.